Elke organisatie werkt met processen om de efficiëntie te verhogen en om orde en consistentie te bewaren. Als gevolg van interne of externe factoren worden processen na verloop van tijd vaak inefficiënt. Vandaar de noodzaak om op regelmatige basis een verbetertraject op te starten. We laten u zometeen kennismaken met de Selas Reality Check; wat het is en hoe we het gebruiken om verbetertrajecten voor onze klanten succesvol aan te sturen en te begeleiden.

Waarom een verbetertraject opstarten?

Onze experts komen regelmatig aan tafel bij bedrijven en organisaties met het verzoek een verbetertraject op gang te brengen. De redenen zijn zeer divers, zoals:

  • Een dalende omzet
  • Een sterke concurrentie
  • De vraag in de markt blijft achter of neemt toe

  • De klantbehoefte verandert

  • Er is behoefte aan of zelfs noodzaak tot innovatie

Tijdens deze gesprekken heeft het management meestal al een paar oplossingsrichtingen voor ogen en wenst die voortvarend uit te rollen. Dankzij onze expertise hebben wij tot nu toe voor veel tevreden, terugkerende klanten verbetertrajecten geïnitieerd en begeleid.

Wat zijn onze belangrijkste basis succesfactoren in onze werkwijze, nog voordat een verbetertraject start?

  • Onze klanten zijn bereid om te investeren in een reality check die een meer-dimensionaal beeld geeft van de noodzaak om te veranderen en de potentie van hun organisatie

  • Onze klanten nemen de mensen vanaf het begin mee in de richting van komende veranderingen. Ze zijn vanaf het begin min of meer mede-eigenaar van de toekomst

  • Onze klanten krijgen van ons een multidisciplinaire kijk op (noodzakelijke) veranderingsgebieden

Selas Reality Check

Met onze jarenlange ervaring in talloze verbetertrajecten, ontdekken we dat inzicht in de realiteit de grootste succesfactor is bij verandering. Daarnaast merken we ook dat het betrekken en binden van medewerkers binnen een organisatie erg belangrijk is geworden. Om onze klanten optimaal te kunnen ondersteunen in hun verandertraject, hebben we een product ontwikkeld dat Selas Reality Check heet. Dus hoe ziet het eruit en waarom is het zo bijzonder?

Conclusie

Zoals u ziet zorgen wij voor een transparante manier van werken zodat de best mogelijke oplossing aansluit bij de werkelijke situatie in uw organisatie. Bovendien vormt uw omgeving (markt) de basis van een mogelijk verbetertraject waarbij onze experts uiteraard hun toegevoegde waarde zullen leveren. Heeft u een vraag of wilt u meer weten over onze Selas Reality Check? Neem dan contact met ons op, we staan altijd klaar om u te helpen!