Op 23 juni vond de 1e inspiratiesessie onder leiding van Math Wauthle plaats bij Selas & Partners op Kruisdonk in Maastricht. De stelling van de middag was ‘’Externe drijfveren leveren betere prestaties’’ waarbij inspiratie door huidige en toekomstige vraagstukken, relevant voor de markt, en contact met andere bedrijven in de sector belangrijk is om te komen tot nieuwe inzichten.

Servitization

Niels van Olffen, Mr. Servitization, heeft de aftrap verzorgd en in een heldere en pakkend betoog zijn zienswijze over Servitization toegelicht. Van product naar dienst kwam veelvuldig aan de orde waaronder de waarde propositie, de begeleiding van organisaties en transitieprojecten, de transitie naar de circulaire / duurzame maakindustrie en de kracht van de eenvoud. De discussie die volgde richtte zich op een 3 tal belangrijke onderdelen; de ervaringen met Servitization in de maak industrie en het verschil met Servitization in de procesindustrie, data & gedrag in organisaties en de circulaire ontwikkelingen waarin de industrie zich bevindt.

Servitization in de maak- en procesindustrie & data en gedrag in organisaties

Met de aanwezigen ontstond een interessante discussie over de eerste 2 onderwerpen. Hans Michels, Sioux geeft aan dat Sioux een wiskunde afdeling heeft en die zich onder andere richt op een modelgebaseerde uptime. Door het gedrag van de machines te monitoren ontwikkelt men voorspelbaarheid en hiermee verbetert de uptime. Hiermee draagt Sioux bij aan Servitisation. Marc Dassen, Sitech erkent dat Managed Services de andere kant van Servitization in de procesindustrie is. Kanttekening is de grote terughoudendheid naar vernieuwingen in product en dienst denken. In de chemie met de vele omvangrijke investeringen in verbeter – en onderhoudsprojecten is het nog altijd de traditionele aanpak waar men voor kiest, daargelaten de nieuwbouw (greenfield) projecten die vaak een Build, Operate en Maintain contractvorm kennen. Elmer Nelis van Mediaan geeft aan dat data en AI een steeds grotere rol speelt in Servitization. Mediaan helpt bedrijven met de ontwikkeling van deze technologie. Hij ziet een toenemende vraag van zijn klanten naar technologieën om diensten te digitaliseren en beter in te zetten. Dennis van Well van Eagle Simrax ziet dat de ontwikkeling van de verbrandingsmotor naar de elektrische aandrijving de nodige uitdagingen met zich meebrengt; zij vinden zichzelf opnieuw uit. De vele condities die klanten in ontwikkelingsprojecten inbrengen, vraagt veel van toeleveranciers en deze zijn hier niet altijd klaar voor. Externe hulp van bv partners werkt hier zeer voorspoedig. Ivo Schils benadrukt het belang van het hebben van een strategie op digitalisering; ben je als bedrijf dan ook een beetje visionair en durf je partnerships aan te gaan om mee in de keten te spelen? Probeer te kijken naar je ecosysteem en niet enkel vanuit eigen product. Systeem i.p.v. proces denken.

Circulariteit

Over het 3e onderwerp, circulariteit, was de relatie tussen Servitization en circulariteit een eyeopener; van dienst naar product ontwikkelt snel (SAAS modellen), en niet elke dienstverlener en product leverancier kan hier voldoende op inspelen; ambivalentie tussen huidige business runnen en nieuwe verdienmodellen ontwikkelen vraagt ook gezonde portie lef. Walter Mesterom gaf aan dat het belang van doorontwikkeling in de dienstverlening vandaag wederom op tafel is gekomen. En het verschil in het ontwikkelen van services in Proces – en Maakindustrie daarmee ook. De link tussen circulariteit en Servitization ligt in het feit dat, naarmate je als leverancier meer af wordt gerekend op het resultaat vanuit je dienst in plaats van het product, je vanzelf word gemotiveerd om dit resultaat zo efficiënt mogelijk (dus met zo min mogelijk grondstoffen/materialen) te bereiken. Immers deze materialen/grondstoffen zijn directe kosten.